Dolmabahçe Sarayı’na Taşınmış Kuğulu Fıskiye Yıldız Sarayı’nda İken

1

Dolmabahçe Sarayı’na Taşınmış Kuğulu Fıskiye Yıldız Sarayı’nda İken

Dolmabahçe Sarayı’na Taşınmış Kuğulu Fıskiye Yıldız Sarayı’nda İken Eski İstanbul