Eski İstanbul / Kasımpaşa Bahriye Nezareti (Kuzey Deniz Saha Komutanlığı) ve Tersane Basile Kargopoulo Fotoğrafı

1

Eski İstanbul / Kasımpaşa Bahriye Nezareti (Kuzey Deniz Saha Komutanlığı) ve Tersane

Basile Kargopoulo Fotoğrafı

Eski İstanbul / Kasımpaşa Bahriye Nezareti (Kuzey Deniz Saha Komutanlığı) ve Tersane Basile Kargopoulo Fotoğrafı Eski İstanbul