“İâne Sergisi civârındaki çeşmenin resm-i küşâdı”

1

“İâne Sergisi civârındaki çeşmenin resm-i küşâdı”

“İâne Sergisi civârındaki çeşmenin resm-i küşâdı” Eski İstanbul