Kızlarağası Hamamı / Beyazıt Harikzadegan Apartmanları arkasına düşmektedir.

1

Kızlarağası Hamamı / Beyazıt

Harikzadegan Apartmanları arkasına düşmektedir.

Kızlarağası Hamamı / Beyazıt Harikzadegan Apartmanları arkasına düşmektedir. Eski İstanbul