1906 yılında Valide Bendi, Bahçeköy

1

1906 yılında Valide Bendi, Bahçeköy

1906 yılında Valide Bendi, Bahçeköy Eski İstanbul