Marmara Denizi’nden Samatya’nın görünümü, İstanbul SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi Abdi Çelebi Camii, Surp Kevork Kilisesi ve Sahakyan Nunyan okulu.

1

Marmara Denizi’nden Samatya’nın görünümü, İstanbul
SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi

Abdi Çelebi Camii, Surp Kevork Kilisesi ve Sahakyan Nunyan okulu.

Marmara Denizi’nden Samatya’nın görünümü, İstanbul SALT Araştırma, Fotoğraf Arşivi Abdi Çelebi Camii, Surp Kevork Kilisesi ve Sahakyan Nunyan okulu. Eski İstanbul