Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi onarımı (İstanbul) Fotoğraf: Halûk Konyalı SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşiv

1

Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi onarımı (İstanbul)
Fotoğraf: Halûk Konyalı
SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşiv

Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi onarımı (İstanbul) Fotoğraf: Halûk Konyalı SALT Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşiv Eski İstanbul