II. Mahmut Han Sebili / Alicenab Kadın Sebili

1

Eylemiş cennet-mekân Mahmûd Hân-ı Evvel’in
Baş kadın âlî-cenâbı onu inşa âb iç

1746'da I. Mahmut Han'ın eşi Alicenab Kadın tarafından yaptırılan sebil, zamanla harap olunca, 1830'da II. Mahmut tarafından yeniden yaptırılmıştır.

II. Mahmut Han Sebili / Alicenab Kadın Sebili Eski İstanbul