Topkapı Sarayı Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1865-1875

1

Topkapı Sarayı

Basile Kargopoulo Fotoğrafı

1865-1875

Topkapı Sarayı Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1865-1875 Eski İstanbul