Nusretiye Camii ve Tophane Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1865-1875

1

Nusretiye Camii ve Tophane

Basile Kargopoulo Fotoğrafı

1865-1875

Nusretiye Camii ve Tophane Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1865-1875 Eski İstanbul