Anadoluvavağı Yoros Kalesi Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1875

1

Anadoluvavağı Yoros Kalesi

Basile Kargopoulo Fotoğrafı

1875

Anadoluvavağı Yoros Kalesi Basile Kargopoulo Fotoğrafı 1875 Eski İstanbul