Bukoleon Sarayı Kalıntıları, Ahırkapı Guillaume Berggren, 

1

Bukoleon Sarayı Kalıntıları, Ahırkapı
Guillaume Berggren, 

Bukoleon Sarayı Kalıntıları, Ahırkapı Guillaume Berggren,  Eski İstanbul