Dolmabahçe Has Ahırları / 1936 Selahattin Giz Fotoğrafı

1

Dolmabahçe Has Ahırları / 1936
Selahattin Giz Fotoğrafı

Dolmabahçe Has Ahırları / 1936 Selahattin Giz Fotoğrafı Eski İstanbul