1950′lerde Şehzade Camii Minaresi’nden Vezneciler’e doğru.

1

Eski İstanbul: 1950′lerde Şehzade Camii Minaresi’nden Vezneciler’e doğru.

1950′lerde Şehzade Camii Minaresi’nden Vezneciler’e doğru. Eski İstanbul