Süleymaniye Külliyesi, medreseler ve çevresi.  Encümen Arşivi, 1941

1

Süleymaniye Külliyesi, medreseler ve çevresi. 
Encümen Arşivi, 1941

Süleymaniye Külliyesi, medreseler ve çevresi.  Encümen Arşivi, 1941 Eski İstanbul