Balkapanı Hanı ve Rüstem Paşa Camii.

1

Balkapanı Hanı ve Rüstem Paşa Camii.

Balkapanı Hanı ve Rüstem Paşa Camii. Eski İstanbul