Ankara Caddesi, Cağaloğlu İlerde Vilayet Camii.

1

Ankara Caddesi, Cağaloğlu

İlerde Vilayet Camii.

Ankara Caddesi, Cağaloğlu İlerde Vilayet Camii. Eski İstanbul