Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası / 1900 Civarı

1

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası / 1900 Civarı

Kaynak: http://hdl.handle.net/10020/96r14_ref9821_pdw

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası / 1900 Civarı Eski İstanbul