Azapkapı Saliha Sultan Sebili ve Sıbyan Mektebi

1

Azapkapı Saliha Sultan Sebili ve Sıbyan Mektebi

1915 basımı Constantinople Old and New isimli kitaptan

Azapkapı Saliha Sultan Sebili ve Sıbyan Mektebi Eski İstanbul