Atik Ibrahim Paşa Cami Yönünden Beyazıt Camii

1

Atik İbrahim Paşa Cami yönünden Beyazıt Camii Yönüne Bakış. Ön kısım Büyük Valide Hanı / Mercan

Atik Ibrahim Paşa Cami Yönünden Beyazıt Camii Eski İstanbul