Karagümrükte Vefa Stadı Yakınından Atikaliye

1

Karagümrük’te Vefa Stadı yakınından Atikali’ye doğru bakış. Uzakta görünen minare Atil Ali Paşa Camii’ne aitken; fotoğrafta caminin kubbesi gibi görünen büyük kubbe ile küçük kubbeler Cedid Ali Paşa Medresesi’ne aittir.

Karagümrükte Vefa Stadı Yakınından Atikaliye Eski İstanbul