haseki külliyesi

  • Haseki Külliyesi Sıbyan Mektebi ve Haseki Caddesinden Görünüm / 1950'ler

    Haseki Külliyesi Sıbyan Mektebi ve Haseki Caddesinden Görünüm / 1950'ler

  • Haseki Medresesi, 1964

    Haseki Medresesi, 1964

  • Haseki Külliyesi, 1960

    Haseki Külliyesi, 1960