tebhirhane

  • Üsküdar Tebhirhanesi, 1894

    Üsküdar Tebhirhanesi, 1894

  • Gedikpaşa Tebhirhanesi, 1894

    Gedikpaşa Tebhirhanesi, 1894