Silivri Agios Apokaukos Kilisesi, 1967

1

Silivri Agios Apokaukos Kilisesi, 1967

Silivri Agios Apokaukos Kilisesi, 1967 Eski İstanbul