İnbisat ve Şihap Vapurları

1

İnbisat (Ferah) - Baca No: 54

Şihap (Kıvılcım) - Baca No: 52

İnbisat ve Şihap Vapurları Eski İstanbul