arasta

  • Arasta, Sultanahmet / Sir David Russell Fotoğrafı / 1936

    Arasta, Sultanahmet / Sir David Russell Fotoğrafı / 1936

  • Sultan Ahmet Camii arkasındaki Arasta

    Sultan Ahmet Camii arkasındaki Arasta

  • Sultan Ahmet Camii ve Arastası / 1933

    Sultan Ahmet Camii ve Arastası / 1933