gedikpaşa

 • Keçecizade Fuat Paşa Türbesi / Felix Bonfils Fotoğrafı

  Keçecizade Fuat Paşa Türbesi / Felix Bonfils Fotoğrafı

 • Gedikpaşa Tebhirhanesi, 1894

  Gedikpaşa Tebhirhanesi, 1894

 • Gedikpaşa Silahtar Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi, 1943

  Gedikpaşa Silahtar Mehmet Efendi Sıbyan Mektebi, 1943

 • Keçecizade Fuat Paşa Camii ve Türbesi

  Keçecizade Fuat Paşa Camii ve Türbesi