torik

  • 1950'li yıllarda Kasımpaşa'da torik çekenler

    1950'li yıllarda Kasımpaşa'da torik çekenler