Kandilli Rasathanesi / 1930

1

Kandilli Rasathanesi / 1930

Kandilli Rasathanesi / 1930 Eski İstanbul