Çukurbostan, 1980 yılı

1

Çukurbostan, 1980 yılı

Çukurbostan, 1980 yılı Eski İstanbul