İşgal yıllarında İngiliz Topçu Tugayı içtimada Taşkışla

1

İşgal yıllarında İngiliz Topçu Tugayı içtimada
Eski İstanbul: Taşkışla

İşgal yıllarında İngiliz Topçu Tugayı içtimada Taşkışla Eski İstanbul