Beşiktaş, 1942-43 yılları. Neccarzade Türbesi yerinde, tekke yola gitmiş.

1

Beşiktaş, 1942-43 yılları. Neccarzade Türbesi yerinde, tekke yola gitmiş.

Beşiktaş, 1942-43 yılları. Neccarzade Türbesi yerinde, tekke yola gitmiş. Eski İstanbul