Kazancı Yokuşu ve Kazancı Ali Ağa Camii

1

Kazancı Yokuşu ve Kazancı Ali Ağa Camii

Kaynak: http://hdl.handle.net/10020/96r14_ref9935_dbt

Kazancı Yokuşu ve Kazancı Ali Ağa Camii Eski İstanbul