1960′lara Tophane Kasrı ve Nusretiye Camii

1

1960′lara Tophane Kasrı ve Nusretiye Camii

1960′lara Tophane Kasrı ve Nusretiye Camii Eski İstanbul