balat

 • Atik Mustafa Paşa Camii, Balat.

  Atik Mustafa Paşa Camii, Balat.

 • Haliç / Fener Sahilleri / 1948

  Haliç / Fener Sahilleri / 1948

 • Fener Rum Lisesi ve Mesnevihane Camii

  Fener Rum Lisesi ve Mesnevihane Camii

 • Bulgar Kilisesi / Balat

  Bulgar Kilisesi / Balat

 • Balat Üstlerinden Haliç

  Balat Üstlerinden Haliç

 • Balat Hızır Çavuş Camii

  Balat Hızır Çavuş Camii

 • Balat kıyıları

  Balat kıyıları